Na návštěvě tokamaku Compass

V České republice je celý ústav, který se fyzikou plazmatu a jeho využitím zabývá již od roku 1959 - Ústav fyziky plazmatu AV ČR. Ústav má šest oddělení a každé z nich se věnuje jinému typu a jinému využití plazmatu. Velmi nadějným projektem je tzv. tokamak, což je v podstatě ohromná výbojka, v níž se vědci snaží pomocí magnetického pole udržet horké plazma a docílit termojaderné fúze. Český tokamak Compass je jedním z předstupňů obřího projektu výstavby tokamaku ITER ve Francii. Podaří-li se nakonec zvládnout termojadernou fúzi, mohly by podobné plazmové výboje, jaké známe ze Slunce, sloužit lidem na Zemi jako neomezený zdroj energie.