Plazma je rodu středního

Na rozdíl od krevní plazmy je fyzikální pojem „plazma“ v češtině rodu středního. Toto plazma označuje čtvrté skupenství hmoty, ionizovaný plyn. Výraz zavedl v roce 1927 americký nositel Nobelovy ceny za chemii, Irving Langmuire, který se tehdy při své úvaze skutečně nechal inspirovat krví: „Stejně jako krevní plazma přenáší červené či bílé krvinky, proteiny, hormony a mikroby, naše neznámá v sobě skrývá ionty, elektrony a neutrální částice pracovního plynu a nečistot. Budeme ji nazývat plazmatem.“ Ačkoli je údajně 99,7% hmoty vesmíru ve stavu plazmatu, na zemi se plazma přirozeně příliš často nevyskytuje. Člověk ale dosud dokázal plazmatických výbojů využít v mnoha vynálezech, které nás dnes běžně obklopují – například v plazmových televizích a svářečkách, zářivkách, výbojkách a úsporných žárovkách.