Vesmír ve zkumavce

Sledování výbojů je vizuální zážitek. Sledujte, jak vypadá plazma kolem drátem omotané elektrody.